FANDOM


Velkomen til Salmesykkel, ein wiki-wiki om orgelharmonium (òg kjende som salmesyklar, trøorgel og pumpeorgel)som alle kan vera med på å laga! For å endra ei side, trykk berre på "edit". Vil du eksperimentera kan du gjera det i sandkassa. Skriv deg gjerne inn som brukar av wikicities:, so får du tilgjenge på fleire funksjonar, som til dømes di eiga brukarside.

Kunnskapen om orgelharmoniet er spreidd i Noreg, so me treng di hjelp for å samla han her! Kjenner du til eit harmonium, og det ikkje står på lista over norske harmonium, gjer noko med det! Sjå redigeringshjelpa for å lera dei enkle Wiki-kodane.